Nawigacja
RODO > Artyku艂 79. Prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 79 RODO. Prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu

Article 79 GDPR. Right to an effective judicial remedy against a controller or processor

1. Bez uszczerbku dla dost臋pnych administracyjnych lub pozas膮dowych 艣rodk贸w ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77, ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej przed s膮dem, je偶eli uzna ona, 偶e prawa przys艂uguj膮ce jej na mocy niniejszego rozporz膮dzenia zosta艂y naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporz膮dzenia.

1. Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedy, including the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Article聽77, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy where he or she considers that his or her rights under this Regulation have been infringed as a result of the processing of his or her personal data in non-compliance with this Regulation.

Powi膮zane teksty

2. Post臋powanie przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu wszczyna si臋 przed s膮dem pa艅stwa cz艂onkowskiego, w kt贸rym administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy posiadaj膮 jednostk臋 organizacyjn膮. Ewentualnie post臋powanie takie mo偶e zosta膰 wszcz臋te przed s膮dem pa艅stwa cz艂onkowskiego, w kt贸rym osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma miejsce zwyk艂ego pobytu, chyba 偶e administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy s膮 organami publicznymi pa艅stwa cz艂onkowskiego wykonuj膮cymi swoje uprawnienia publiczne.

2. Proceedings against a controller or a processor shall be brought before the courts of the Member聽State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, such proceedings may be brought before the courts of the Member聽State where the data subject has his or her habitual residence, unless the controller or processor is a public authority of a Member聽State acting in the exercise of its public powers.

Powi膮zane teksty
Motywy zostaw komentarz
Motywy

(145) W przypadku post臋powania przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu skar偶膮cy powinien mie膰 mo偶liwo艣膰 wybrania, do kt贸rego s膮du chce wnie艣膰 skarg臋: do s膮du w pa艅stwie cz艂onkowskim, w kt贸rym administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy posiadaj膮 jednostk臋 organizacyjn膮, czy do s膮du w pa艅stwie cz艂onkowskim, w kt贸rym osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma miejsce zamieszkania, o ile administrator nie jest organem publicznym pa艅stwa cz艂onkowskiego dzia艂aj膮cym w ramach wykonywania swoich uprawnie艅 publicznych.

(145) For proceedings against a controller or processor, the plaintiff should have the choice to bring the action before the courts of the Member聽States where the controller or processor has an establishment or where the data subject resides, unless the controller is a public authority of a Member聽State acting in the exercise of its public powers.

zostaw komentarz
[js-disqus]