Навігація
GDPR > Преамбула 139
Завантажити в PDF

Преамбула 139

Recital 139

(139) Для того, щоб сприяти послідовному застосуванню цього Регламенту, раду необхідно заснувати як незалежний орган Союзу.

Для досягнення своїх цілей, рада повинна володіти правосуб’єктністю.

Раду повинен представляти її Голова.

Вона повинна замінити Робочу групу із захисту осіб у сфері опрацювання персональних даних, засновану Директивою 95/46/ЄС.

Вона повинна складатися з голови наглядового органу кожної держави-члена та Європейського інспектора із захисту даних або їхніх відповідних представників.

Комісія повинна брати участь в діяльності ради без права голосу, а Європейський інспектор із захисту даних повинен мати особливе право голосу.

Рада повинна сприяти послідовному застосуванню цього Регламенту в межах Союзу, в тому числі надаючи консультації Комісії, зокрема, щодо рівня захисту в третіх країнах або міжнародних організаціях, та сприяючи співпраці наглядових органів в межах Союзу.

Рада повинна діяти незалежно під час виконання своїх завдань.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union.

To fulfil its objectives, the Board should have legal personality.

The Board should be represented by its Chair.

It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive 95/46/EC.

It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives.

The Commission should participate in the Board’s activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights.

The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union.

The Board should act independently when performing its tasks.