Nawigacja
RODO > Artyku艂 91. Istniej膮ce zasady ochrony danych obowi膮zuj膮ce ko艣cio艂y i zwi膮zki wyznaniowe
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 91 RODO. Istniej膮ce zasady ochrony danych obowi膮zuj膮ce ko艣cio艂y i zwi膮zki wyznaniowe

Article 91 GDPR. Existing data protection rules of churches and religious associations

1. Je偶eli w pa艅stwie cz艂onkowskim w momencie wej艣cia niniejszego rozporz膮dzenia w 偶ycie ko艣cio艂y i zwi膮zki lub wsp贸lnoty wyznaniowe stosuj膮 szczeg贸艂owe zasady ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem, zasady takie mog膮 by膰 nadal stosowane, pod warunkiem 偶e zostan膮 dostosowane do niniejszego rozporz膮dzenia.

1. Where in a Member State, churches and religious associations or communities apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules relating to the protection of natural persons with regard to processing, such rules may continue to apply, provided that they are brought into line with this Regulation.

2. Ko艣cio艂y i zwi膮zki wyznaniowe, kt贸re stosuj膮 szczeg贸艂owe zasady zgodnie z ust. 1 niniejszego artyku艂u, podlegaj膮 nadzorowi niezale偶nego organu nadzorczego, kt贸ry mo偶e by膰 organem odr臋bnym, z zastrze偶eniem 偶e spe艂nia warunki okre艣lone w rozdziale VI niniejszego rozporz膮dzenia.

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accordance with paragraph 1 of this Article shall be subject to the supervision of an independent supervisory authority, which may be specific, provided that it fulfils the conditions laid down in Chapter聽VI of this Regulation.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(165) Niniejsze rozporz膮dzenie nie narusza statusu przyznanego ko艣cio艂om oraz zwi膮zkom lub wsp贸lnotom wyznaniowym na mocy prawa konstytucyjnego obowi膮zuj膮cego w pa艅stwach cz艂onkowskich i nie narusza tego statusu 鈥 jak uznano w art. 17 TFUE.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article聽17 TFEU.

zostaw komentarz
[js-disqus]