Navigacija
GDPR > Članak 91.. Postojeća pravila o zaštiti podataka crkava i vjerskih udruženja
Preuzmite PDF

Članak 91. GDPR. Postojeća pravila o zaštiti podataka crkava i vjerskih udruženja

Article 91 GDPR. Existing data protection rules of churches and religious associations

1. Ako crkve i vjerska udruženja ili zajednice u državi članici primjenjuju, u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe, sveobuhvatna pravila u pogledu zaštite pojedinaca s obzirom na obradu, ta postojeća pravila mogu se i dalje primjenjivati pod uvjetom da se usklade s ovom Uredbom.

1. Where in a Member State, churches and religious associations or communities apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules relating to the protection of natural persons with regard to processing, such rules may continue to apply, provided that they are brought into line with this Regulation.

2. Crkve i vjerska udruženja koje primjenjuju sveobuhvatna pravila u skladu sa stavkom 1. ovog članka nadzire neovisno nadzorno tijelo koje može biti posebno tijelo, pod uvjetom da ispunjava uvjete utvrđene poglavljem VI. ove Uredbe.

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accordance with paragraph 1 of this Article shall be subject to the supervision of an independent supervisory authority, which may be specific, provided that it fulfils the conditions laid down in Chapter VI of this Regulation.

Uvodne izjave Ostavite komentar
Uvodne izjave

(165) Ovom Uredbom poštuje se i ne dovodi se u pitanje status crkava i vjerskih udruženja ili zajednica u državama članicama prema postojećem ustavnom pravu, kako je priznato člankom 17. UFEU-a.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.

Ostavite komentar
[js-disqus]