Навігація
GDPR > Преамбула 135
Завантажити в PDF

Преамбула 135

Recital 135

(135) Для забезпечення послідовного застосування цього Регламенту в межах Союзу, необхідно запровадити механізм послідовності для співпраці між наглядовими органами.

Такий механізм необхідно, зокрема, застосовувати, якщо наглядовий орган має намір ухвалити інструмент, спрямований на створення правових наслідків щодо операцій опрацювання, які істотно впливають на значну кількість суб’єктів даних у декількох державах-членах.

Його необхідно також застосувати, якщо будь-який відповідний наглядовий орган або Комісія надсилає запит про те, що таку справу необхідно розглядати згідно з механізмом послідовності.

Такий механізм не повинен обмежувати будь-які заходи, які Комісія може вживати під час реалізації своїх повноважень за Угодами.

(135) In order to ensure the consistent application of this Regulation throughout the Union, a consistency mechanism for cooperation between the supervisory authorities should be established.

That mechanism should in particular apply where a supervisory authority intends to adopt a measure intended to produce legal effects as regards processing operations which substantially affect a significant number of data subjects in several Member States.

It should also apply where any supervisory authority concerned or the Commission requests that such matter should be handled in the consistency mechanism.

That mechanism should be without prejudice to any measures that the Commission may take in the exercise of its powers under the Treaties.