Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 135
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 135

Recital 135

(135) Radi osiguravanja dosljedne primjene ove Uredbe u cijeloj Uniji trebalo bi uspostaviti mehanizam konzistentnosti za suradnju među nadzornim tijelima.

Taj bi se mehanizam posebno trebao primjenjivati ako nadzorno tijelo namjerava donijeti mjeru kojom se poduzimaju pravni učinci u pogledu postupaka obrade koji bitno utječu na veliki broj ispitanika u više država članica.

Također bi se trebao primjenjivati kada bilo koje predmetno nadzorno tijelo ili Komisija traži da se takva pitanja rješavaju mehanizmom konzistentnosti.

Taj mehanizam ne bi trebao utjecati na bilo koje mjere koje Komisija može poduzeti za izvršavanje svojih ovlasti prema Ugovorima.

(135) In order to ensure the consistent application of this Regulation throughout the Union, a consistency mechanism for cooperation between the supervisory authorities should be established.

That mechanism should in particular apply where a supervisory authority intends to adopt a measure intended to produce legal effects as regards processing operations which substantially affect a significant number of data subjects in several Member States.

It should also apply where any supervisory authority concerned or the Commission requests that such matter should be handled in the consistency mechanism.

That mechanism should be without prejudice to any measures that the Commission may take in the exercise of its powers under the Treaties.