Навігація
GDPR > Преамбула 136
Завантажити в PDF

Преамбула 136

Recital 136

(136) Застосовуючи механізм послідовності, рада повинна, протягом визначеного періоду часу, ухвалити висновок, якщо так вирішить більшість її членів або якщо існує запит відповідного наглядового органу чи Комісії.

Рада повинна також мати повноваження ухвалювати юридично зобов’язальні рішення в разі суперечок між наглядовими органами.

З цією метою вона повинна ухвалювати, як правило, більшістю в дві третини голосів її членів, юридично зобов’язальні рішення в чітко визначених ситуаціях, якщо є суперечливі думки наглядових органів, зокрема, в механізмі послідовності між керівним наглядовим органом і відповідними наглядовими органами по суті справи, зокрема щодо наявності порушення цього Регламенту.

(136) In applying the consistency mechanism, the Board should, within a determined period of time, issue an opinion, if a majority of its members so decides or if so requested by any supervisory authority concerned or the Commission.

The Board should also be empowered to adopt legally binding decisions where there are disputes between supervisory authorities.

For that purpose, it should issue, in principle by a two-thirds majority of its members, legally binding decisions in clearly specified cases where there are conflicting views among supervisory authorities, in particular in the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned on the merits of the case, in particular whether there is an infringement of this Regulation.