Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 135
Prenos PDF

Uvodna izjava 135

Recital 135

(135) Za zagotovitev dosledne uporabe te uredbe v vsej Uniji bi bilo treba vzpostaviti mehanizem za skladnost za sodelovanje med nadzornimi organi.

Ta mehanizem bi bilo treba uporabljati zlasti v primerih, ko namerava nadzorni organ sprejeti ukrep, katerega namen je doseči pravne učinke v zvezi z dejanji obdelave, ki bistveno vplivajo na veliko število posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v več državah članicah.

Uporabljati bi se moral tudi, kadar kateri koli zadevni nadzorni organ ali Komisija zahteva, naj se taka zadeva obravnava v mehanizmu za skladnost.

Ta mehanizem ne bi smel posegati v noben ukrep, ki ga lahko Komisija sprejme pri izvajanju svojih pooblastil na podlagi Pogodb.

(135) In order to ensure the consistent application of this Regulation throughout the Union, a consistency mechanism for cooperation between the supervisory authorities should be established.

That mechanism should in particular apply where a supervisory authority intends to adopt a measure intended to produce legal effects as regards processing operations which substantially affect a significant number of data subjects in several Member States.

It should also apply where any supervisory authority concerned or the Commission requests that such matter should be handled in the consistency mechanism.

That mechanism should be without prejudice to any measures that the Commission may take in the exercise of its powers under the Treaties.