Навігація
GDPR > Преамбула 105
Завантажити в PDF

Преамбула 105

Recital 105

(105) Крім міжнародних зобов’язань, що взяли на себе третя країна чи міжнародна організація, Комісія повинна брати до уваги зобов’язання, що виникають у ході участі третьої країни чи міжнародної організації в багатосторонній або регіональній системах, зокрема, в зв’язку з захистом персональних даних, а також виконання таких зобов’язань.

Зокрема, необхідно враховувати приєднання третьої країни до Конвенції Ради Європи про захист фізичних осіб у зв’язку з автоматизованим опрацюванням персональних даних від 28 січня 1981 року та її додаткових протоколів.

Комісія повинна провести консультації з радою, оцінюючи рівень захисту в третіх країнах або міжнародних організаціях.

(105) Apart from the international commitments the third country or international organisation has entered into, the Commission should take account of obligations arising from the third country’s or international organisation’s participation in multilateral or regional systems in particular in relation to the protection of personal data, as well as the implementation of such obligations.

In particular, the third country’s accession to the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and its Additional Protocol should be taken into account.

The Commission should consult the Board when assessing the level of protection in third countries or international organisations.