Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 105
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 105

Recital 105

(105) Osim međunarodnih obveza koje su treća zemlja ili međunarodna organizacija preuzele, Komisija bi trebala uzeti u obzir obveze koje proizlaze iz sudjelovanja treće zemlje ili međunarodne organizacije u multilateralnim ili regionalnim sustavima, posebno u odnosu na zaštitu osobnih podataka, kao i provedbu tih obveza.

Posebno bi trebalo uzeti u obzir pristupanje treće zemlje Konvenciji Vijeća Europe od 28.

siječnja 1981.

o zaštiti pojedinaca vezanoj uz automatsku obradu osobnih podataka te njezin Dodatni protokol.

Komisija bi se trebala savjetovati s Odborom kada ocjenjuje razinu zaštite u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

(105) Apart from the international commitments the third country or international organisation has entered into, the Commission should take account of obligations arising from the third country’s or international organisation’s participation in multilateral or regional systems in particular in relation to the protection of personal data, as well as the implementation of such obligations.

In particular, the third country’s accession to the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and its Additional Protocol should be taken into account.

The Commission should consult the Board when assessing the level of protection in third countries or international organisations.