Навігація
GDPR > Преамбула 101
Завантажити в PDF

Преамбула 101

Recital 101

(101) Потоки персональних даних до країн та з країн поза межами Союзу та міжнародних організацій є необхідними для розширення міжнародної торгівлі та міжнародної співпраці.

Зростання таких потоків обумовило нові виклики та занепокоєння у сфері захисту персональних даних.

Проте, якщо персональні дані передаються з Союзу до контролерів, операторів або інших одержувачів у третіх країнах або до міжнародних організацій, рівень захисту фізичних осіб, який забезпечує в Союзі цей Регламент, не повинен бути ослабленим, у тому числі у випадках подальших актів передавання персональних даних із третьої країни чи міжнародної організації до контролерів, операторів у тій самій чи іншій третій країні чи міжнародній організації.

У будь-якому разі акти передавання до третіх країн та міжнародних організацій можна здійснювати лише за повної відповідності цьому Регламенту.

Передавання може мати місце лише у разі, якщо згідно з іншими положеннями цього Регламенту, контролер або оператор дотримуються умов, встановлених у положеннях цього Регламенту щодо передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій.

(101) Flows of personal data to and from countries outside the Union and international organisations are necessary for the expansion of international trade and international cooperation.

The increase in such flows has raised new challenges and concerns with regard to the protection of personal data.

However, when personal data are transferred from the Union to controllers, processors or other recipients in third countries or to international organisations, the level of protection of natural persons ensured in the Union by this Regulation should not be undermined, including in cases of onward transfers of personal data from the third country or international organisation to controllers, processors in the same or another third country or international organisation.

In any event, transfers to third countries and international organisations may only be carried out in full compliance with this Regulation.

A transfer could take place only if, subject to the other provisions of this Regulation, the conditions laid down in the provisions of this Regulation relating to the transfer of personal data to third countries or international organisations are complied with by the controller or processor.