Nawigacja
RODO > Motyw 101
Pobierz jako plik PDF

Motyw 101

Recital 101

(101) Przep艂yw danych osobowych do pa艅stw spoza Unii i do organizacji mi臋dzynarodowych oraz z takich pa艅stw i z takich organizacji jest niezb臋dnym warunkiem rozwoju handlu mi臋dzynarodowego i wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej.

Wzrost takiego przep艂ywu spowodowa艂 nowe wyzwania i problemy w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Przekazuj膮c dane osobowe z Unii administratorom, podmiotom przetwarzaj膮cym lub innym odbiorcom w pa艅stwach trzecich lub organizacjom mi臋dzynarodowym, nie nale偶y jednak obni偶a膰 stopnia ochrony os贸b fizycznych zapewnianego w Unii niniejszym rozporz膮dzeniem, tak偶e w przypadkach dalszego przekazywania danych osobowych: z pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej administratorom lub pomiotom przetwarzaj膮cym w tym samym lub w innym pa艅stwie trzecim lub tej samej lub innej organizacji mi臋dzynarodowej.

W ka偶dym przypadku przekazywanie danych do pa艅stw trzecich i organizacji mi臋dzynarodowych mo偶e si臋 odbywa膰 wy艂膮cznie w pe艂nej zgodzie z niniejszym rozporz膮dzeniem.

Przekazywanie mo偶e mie膰 miejsce wy艂膮cznie w przypadkach, gdy administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy przestrzegaj膮 warunk贸w okre艣lonych w przepisach niniejszego rozporz膮dzenia dotycz膮cych przekazywania danych osobowych pa艅stwom trzecim lub organizacjom mi臋dzynarodowym 鈥 z zastrze偶eniem pozosta艂ych przepis贸w niniejszego rozporz膮dzenia.

(101) Flows of personal data to and from countries outside the Union and international organisations are necessary for the expansion of international trade and international cooperation.

The increase in such flows has raised new challenges and concerns with regard to the protection of personal data.

However, when personal data are transferred from the Union to controllers, processors or other recipients in third countries or to international organisations, the level of protection of natural persons ensured in the Union by this Regulation should not be undermined, including in cases of onward transfers of personal data from the third country or international organisation to controllers, processors in the same or another third country or international organisation.

In any event, transfers to third countries and international organisations may only be carried out in full compliance with this Regulation.

A transfer could take place only if, subject to the other provisions of this Regulation, the conditions laid down in the provisions of this Regulation relating to the transfer of personal data to third countries or international organisations are complied with by the controller or processor.