Навігація
GDPR > Преамбула 164
Завантажити в PDF

Преамбула 164

Recital 164

(164) Щодо повноважень наглядових органів отримувати від контролера або оператора доступ до персональних даних і доступ до їхніх приміщень, держава-член може ухвалити на законодавчому рівні, в межах цього Регламенту, спеціальні норми для охорони професійних зобов’язань або інших рівноцінних зобов’язань щодо конфіденційності мірою необхідності цього для узгодження права на захист персональних даних із обов’язком збереження професійної таємниці.

Це не обмежує чинні зобов’язання держави-члена ухвалювати норми щодо професійної таємниці, якщо це необхідно за законодавством Союзу.

(164) As regards the powers of the supervisory authorities to obtain from the controller or processor access to personal data and access to their premises, Member States may adopt by law, within the limits of this Regulation, specific rules in order to safeguard the professional or other equivalent secrecy obligations, in so far as necessary to reconcile the right to the protection of personal data with an obligation of professional secrecy.

This is without prejudice to existing Member State obligations to adopt rules on professional secrecy where required by Union law.