Nawigacja
RODO > Motyw 164
Pobierz jako plik PDF

Motyw 164

Recital 164

(164) W odniesieniu do uprawnie艅 organ贸w nadzorczych do uzyskania od administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego dost臋pu do danych osobowych oraz do pomieszcze艅, pa艅stwa cz艂onkowskie mog膮 鈥 w granicach niniejszego rozporz膮dzenia 鈥 przyj膮膰 przepisy szczeg贸艂owe maj膮ce chroni膰 obowi膮zek zachowania tajemnicy zawodowej lub innej r贸wnowa偶nej tajemnicy, o ile jest to niezb臋dne, by pogodzi膰 prawo do ochrony danych osobowych z obowi膮zkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Pozostaje to bez uszczerbku dla istniej膮cych obowi膮zk贸w pa艅stw cz艂onkowskich, by tam, gdzie tego wymaga prawo Unii, przyj膮膰 przepisy o tajemnicy zawodowej.

(164) As regards the powers of the supervisory authorities to obtain from the controller or processor access to personal data and access to their premises, Member聽States may adopt by law, within the limits of this Regulation, specific rules in order to safeguard the professional or other equivalent secrecy obligations, in so far as necessary to reconcile the right to the protection of personal data with an obligation of professional secrecy.

This is without prejudice to existing Member State obligations to adopt rules on professional secrecy where required by Union law.