Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 164
Prenos PDF

Uvodna izjava 164

Recital 164

(164) Glede pooblastil nadzornih organov, da od upravljavca ali obdelovalca dobijo dostop do osebnih podatkov in njegovih prostorov, lahko države članice v mejah te uredbe z zakonom sprejmejo posebna pravila glede varovanja poklicne ali druge enakovredne obveznosti varovanja skrivnosti, kolikor je to potrebno zaradi uskladitve pravice do varstva osebnih podatkov z obveznostjo varovanja poklicne skrivnosti.

To ne posega v obstoječe obveznosti držav članic, da sprejmejo pravila o varovanju poklicne skrivnosti, kadar to zahteva pravo Unije.

(164) As regards the powers of the supervisory authorities to obtain from the controller or processor access to personal data and access to their premises, Member States may adopt by law, within the limits of this Regulation, specific rules in order to safeguard the professional or other equivalent secrecy obligations, in so far as necessary to reconcile the right to the protection of personal data with an obligation of professional secrecy.

This is without prejudice to existing Member State obligations to adopt rules on professional secrecy where required by Union law.