Nawigacja
RODO > Artyku艂 98. Przegl膮d innych akt贸w prawnych Unii dotycz膮cych ochrony danych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 98 RODO. Przegl膮d innych akt贸w prawnych Unii dotycz膮cych ochrony danych

Article 98 GDPR. Review of other Union legal acts on data protection

Komisja przedk艂ada w stosownym przypadku wnioski ustawodawcze dotycz膮ce zmiany innych akt贸w prawnych Unii dotycz膮cych ochrony danych osobowych, aby zapewni膰 jednolit膮 i sp贸jn膮 ochron臋 os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci przepis贸w o ochronie os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz o swobodnym przep艂ywie danych osobowych.

The Commission shall, if appropriate, submit legislative proposals with a view to amending other Union legal acts on the protection of personal data, in order to ensure uniform and consistent protection of natural persons with regard to processing. This shall in particular concern the rules relating to the protection of natural persons with regard to processing by Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(170) Poniewa偶 celu niniejszego rozporz膮dzenia, mianowicie zapewnienia r贸wnowa偶nego stopnia ochrony os贸b fizycznych i swobodnego przep艂ywu danych osobowych w ca艂ej Unii, nie mog膮 w wystarczaj膮cym stopniu osi膮gn膮膰 pa艅stwa cz艂onkowskie, natomiast z uwagi na zakres i skutki proponowanego dzia艂ania mo偶liwe jest lepsze jego osi膮gni臋cie na szczeblu unijnym, Unia mo偶e przyj膮膰 艣rodki zgodnie z zasad膮 pomocniczo艣ci, o kt贸rej mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasad膮 proporcjonalno艣ci okre艣lon膮 w tym samym artykule niniejsze rozporz膮dzenie nie wykracza poza zakres niezb臋dny do osi膮gni臋cia tego celu.

(170) Since the objective of this Regulation, namely to ensure an equivalent level of protection of natural persons and the free flow of personal data throughout the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can rather, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article聽5 of the Treaty on European Union (TEU). In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

zostaw komentarz
[js-disqus]