Навігація
GDPR > Преамбула 157
Завантажити в PDF

Преамбула 157

Recital 157

(157) Об’єднуючи інформацію з реєстрів, дослідники можуть отримати нові знання важливого значення щодо широко розповсюджених медичних станів, таких як серцево-судинне захворювання, рак і депресія.

На підставі реєстрів можна посилити результати досліджень, оскільки вони охоплюють більшу кількість населення.

У суспільній науці дослідження на підставі реєстрів дає можливість дослідникам отримати необхідні знання про довготривалий взаємозв’язок певної кількості суспільних умов, таких, як безробіття та освіта, з іншими життєвими умовами.

Результати дослідження, отримані через реєстри, надають міцні, високоякісні знання, що можуть становити основу для розроблення та реалізації політики, заснованої на знаннях, покращити якість життя для певної кількості людей і підвищити ефективність постачання соціальних послуг.

Сприяючи науковому дослідженню, персональні дані можна опрацьовувати для цілей наукового дослідження, за дотримання відповідних умов і гарантій, встановлених законодавством Союзу чи держави-члена.

(157) By coupling information from registries, researchers can obtain new knowledge of great value with regard to widespread medical conditions such as cardiovascular disease, cancer and depression.

On the basis of registries, research results can be enhanced, as they draw on a larger population.

Within social science, research on the basis of registries enables researchers to obtain essential knowledge about the long-term correlation of a number of social conditions such as unemployment and education with other life conditions.

Research results obtained through registries provide solid, high-quality knowledge which can provide the basis for the formulation and implementation of knowledge-based policy, improve the quality of life for a number of people and improve the efficiency of social services.

In order to facilitate scientific research, personal data can be processed for scientific research purposes, subject to appropriate conditions and safeguards set out in Union or Member State law.