Навігація
GDPR > Преамбула 155
Завантажити в PDF

Преамбула 155

Recital 155

(155) У законодавстві держави-члена чи колективних угодах, в тому числі “трудових договорах”, може бути передбачені спеціальні норми щодо опрацювання персональних даних працівників у контексті зайнятості, зокрема, умови, за яких персональні дані в контексті зайнятості можна опрацьовувати на підставі згоди працівника, цілі працевлаштування, виконання трудового договору, в тому числі виконання обов’язків, установлених законом або колективними угодами, управління, планування та організацію праці, рівність та різноманітність на робочому місці, здоров’я та безпеку на робочому місці, для цілей реалізації та користування, індивідуально чи колективно, правами та перевагами, пов’язаними із зайнятістю, та для цілей припинення трудових відносин.

(155) Member State law or collective agreements, including ‘works agreements’, may provide for specific rules on the processing of employees’ personal data in the employment context, in particular for the conditions under which personal data in the employment context may be processed on the basis of the consent of the employee, the purposes of the recruitment, the performance of the contract of employment, including discharge of obligations laid down by law or by collective agreements, management, planning and organisation of work, equality and diversity in the workplace, health and safety at work, and for the purposes of the exercise and enjoyment, on an individual or collective basis, of rights and benefits related to employment, and for the purpose of the termination of the employment relationship.