Навігація
GDPR > Преамбула 142
Завантажити в PDF

Преамбула 142

Recital 142

(142) Якщо суб’єкт даних вважає, що його або її права за цим Регламентом порушено, він або вона повинні мати право уповноважити неприбутковий орган, організацію чи асоціацію, засновані за законодавством держави-члена, які мають статутні цілі у сфері суспільних інтересів та здійснюють активну діяльність в сфері захисту персональних даних, подати до наглядового органу скаргу від його або її імені, реалізувати право на засоби судового захисту від імені суб’єктів даних або, якщо це передбачено законодавством держави-члена, реалізувати право на отримання відшкодування від імені суб’єктів даних.

Держава-член може надати такому органу, організації чи асоціації право подати скаргу в такій державі-члені, незалежно від мандату суб’єкта даних, і право на дієві засоби судового захисту, якщо вона має підстави вважати, що права суб’єкта даних було порушено в результаті опрацювання персональних даних з порушенням положень цього Регламенту.

Такий орган, організація чи асоціація не можуть вимагати компенсації від імені суб’єкта даних незалежно від мандату суб’єкта даних.

(142) Where a data subject considers that his or her rights under this Regulation are infringed, he or she should have the right to mandate a not-for-profit body, organisation or association which is constituted in accordance with the law of a Member State, has statutory objectives which are in the public interest and is active in the field of the protection of personal data to lodge a complaint on his or her behalf with a supervisory authority, exercise the right to a judicial remedy on behalf of data subjects or, if provided for in Member State law, exercise the right to receive compensation on behalf of data subjects.

A Member State may provide for such a body, organisation or association to have the right to lodge a complaint in that Member State, independently of a data subject’s mandate, and the right to an effective judicial remedy where it has reasons to consider that the rights of a data subject have been infringed as a result of the processing of personal data which infringes this Regulation.

That body, organisation or association may not be allowed to claim compensation on a data subject’s behalf independently of the data subject’s mandate.