Навігація
GDPR > Преамбула 127
Завантажити в PDF

Преамбула 127

Recital 127

(127) Кожний наглядовий орган, що не діє як керівний наглядовий орган, повинен бути компетентним у розгляді місцевих справ, якщо контролер або оператор мають осідки в більше ніж одній державі-члені, а предмет спеціального опрацювання стосується лише опрацювання, що здійснюють в єдиній державі-члені із залученням лише суб’єктів даних такої єдиної держави-члена, наприклад, якщо предмет стосується опрацювання персональних даних працівників у спеціальному контексті зайнятості в рамках держави-члена.

У таких випадках наглядовий орган повинен повідомляти керівний наглядовий орган без затримки щодо суті питання.

Після того, як його повідомили, керівний наглядовий орган повинен вирішити, чи розглядатиме він справу відповідно до положення про співпрацю між керівним наглядовим органом та іншими відповідними наглядовими органами (механізм “єдиного вікна”), або чи повинен наглядовий орган, який про це повідомив, розглядати справу на місцевому рівні.

Під час прийняття рішення про те, чи буде він розглядати справу, керівний наглядовий орган повинен взяти до уваги, чи має контролера або оператора осідок в державі-члені наглядового органу, який про це повідомив, для забезпечення результативного виконання рішення щодо контролера або оператора.

Якщо керівний наглядовий орган вирішує розглядати справу, наглядовий орган, який повідомив про неї, повинен мати можливість подати проект рішення, на який керівний наглядовий орган повинен звернути максимальну увагу під час підготування свого проекту рішення в рамках зазначеного механізму єдиного вікна.

(127) Each supervisory authority not acting as the lead supervisory authority should be competent to handle local cases where the controller or processor is established in more than one Member State, but the subject matter of the specific processing concerns only processing carried out in a single Member State and involves only data subjects in that single Member State, for example, where the subject matter concerns the processing of employees’ personal data in the specific employment context of a Member State.

In such cases, the supervisory authority should inform the lead supervisory authority without delay about the matter.

After being informed, the lead supervisory authority should decide, whether it will handle the case pursuant to the provision on cooperation between the lead supervisory authority and other supervisory authorities concerned (‘one-stop-shop mechanism’), or whether the supervisory authority which informed it should handle the case at local level.

When deciding whether it will handle the case, the lead supervisory authority should take into account whether there is an establishment of the controller or processor in the Member State of the supervisory authority which informed it in order to ensure effective enforcement of a decision vis-à-vis the controller or processor.

Where the lead supervisory authority decides to handle the case, the supervisory authority which informed it should have the possibility to submit a draft for a decision, of which the lead supervisory authority should take utmost account when preparing its draft decision in that one-stop-shop mechanism.