Навігація
GDPR > Преамбула 125
Завантажити в PDF

Преамбула 125

Recital 125

(125) Керівний орган повинен бути компетентним в ухваленні зобов’язальних рішень щодо заходів із застосування повноважень, покладених на нього згідно з цим Регламентом.

Як керівний орган, наглядовий орган повинен активно залучати та координувати наглядові органи, залучені в процесі вироблення й ухвалення рішень.

Якщо рішення полягає у відхиленні скарги, поданої суб’єктом даних, повністю або частково, таке рішення повинен ухвалити наглядовий орган, до якого було подано скаргу.

(125) The lead authority should be competent to adopt binding decisions regarding measures applying the powers conferred on it in accordance with this Regulation.

In its capacity as lead authority, the supervisory authority should closely involve and coordinate the supervisory authorities concerned in the decision-making process.

Where the decision is to reject the complaint by the data subject in whole or in part, that decision should be adopted by the supervisory authority with which the complaint has been lodged.