Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 125
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 125

Recital 125

(125) Vodeće tijelo trebalo bi biti nadležno za donošenje obvezujućih odluka o mjerama kojima se primjenjuju ovlasti koje su mu dodijeljene u skladu s ovom Uredbom.

U svojem svojstvu vodećeg tijela nadzorno bi tijelo trebalo u velikoj mjeri uključivati i usklađivati predmetna nadzorna tijela u postupku donošenja odluka.

Ako se donese odluka o odbacivanju pritužbe ispitanika u cijelosti ili djelomično, tu bi odluku trebalo donijeti nadzorno tijelo kojem je pritužba podnesena.

(125) The lead authority should be competent to adopt binding decisions regarding measures applying the powers conferred on it in accordance with this Regulation.

In its capacity as lead authority, the supervisory authority should closely involve and coordinate the supervisory authorities concerned in the decision-making process.

Where the decision is to reject the complaint by the data subject in whole or in part, that decision should be adopted by the supervisory authority with which the complaint has been lodged.