Навігація
GDPR > Преамбула 108
Завантажити в PDF

Преамбула 108

Recital 108

(108) За відсутності рішення про відповідність, контролер або оператор повинні вживати заходів для компенсації недостатнього захисту даних у третій країні шляхом застосування відповідних гарантій до суб’єкта даних.

Такі відповідні гарантії можуть становити застосування зобов’язальних корпоративних правил, стандартних положень про захист даних, ухвалених Комісією, стандартних положень про захист даних, ухвалених наглядовим органом, або договірних положень, дозвіл на які надано наглядовим органом.

Ці гарантії повинні забезпечувати відповідність вимогам щодо захисту даних і правам суб’єктів даних, що відповідають опрацюванню в межах Союзу, в тому числі наявність прав суб’єкта даних, які можна реалізувати, та дієвих засобів правового захисту, в тому числі на отримання дієвих адміністративних чи судових засобів правового захисту та права вимоги відшкодування, в Союзі чи в третій країні.

Вони повинні стосуватися, зокрема, відповідності загальним принципам щодо опрацювання персональних даних, принципам захисту даних за призначенням і за замовчуванням.

Передавання також можуть здійснювати публічні органи до публічних органів у третіх країнах або міжнародних організацій з відповідними обов’язками чи функціями, в тому числі на підставі положень, що підлягають внесенню до адміністративних домовленостей, таких як меморандум про взаєморозуміння, що передбачають права, які можна реалізувати, та дієві права для суб’єктів даних.

Необхідно отримати дозвіл компетентного наглядового органу у випадку, якщо гарантії передбачено адміністративними домовленостями, що не мають зобов’язальної сили.

(108) In the absence of an adequacy decision, the controller or processor should take measures to compensate for the lack of data protection in a third country by way of appropriate safeguards for the data subject.

Such appropriate safeguards may consist of making use of binding corporate rules, standard data protection clauses adopted by the Commission, standard data protection clauses adopted by a supervisory authority or contractual clauses authorised by a supervisory authority.

Those safeguards should ensure compliance with data protection requirements and the rights of the data subjects appropriate to processing within the Union, including the availability of enforceable data subject rights and of effective legal remedies, including to obtain effective administrative or judicial redress and to claim compensation, in the Union or in a third country.

They should relate in particular to compliance with the general principles relating to personal data processing, the principles of data protection by design and by default.

Transfers may also be carried out by public authorities or bodies with public authorities or bodies in third countries or with international organisations with corresponding duties or functions, including on the basis of provisions to be inserted into administrative arrangements, such as a memorandum of understanding, providing for enforceable and effective rights for data subjects.

Authorisation by the competent supervisory authority should be obtained when the safeguards are provided for in administrative arrangements that are not legally binding.