Navigacija
BDAR (GDPR) > 87 straipsnis. Nacionalinio asmens identifikavimo numerio tvarkymas
Atsisiųsti kaip PDF

87 straipsnis BDAR. Nacionalinio asmens identifikavimo numerio tvarkymas

Article 87 GDPR. Processing of the national identification number

Valstybės narės gali tiksliau apibrėžti konkrečias sąlygas, kuriomis tvarkomas nacionalinis asmens identifikavimo numeris ar bet kuris kitas bendro taikymo identifikatorius. Tuo atveju nacionalinis asmens identifikavimo numeris ar bet kuris kitas bendro taikymo identifikatorius naudojamas tik jei laikomasi tinkamų duomenų subjekto teisių ir laisvių apsaugos priemonių pagal šį reglamentą.

Member States may further determine the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application. In that case the national identification number or any other identifier of general application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation.