Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 78

Recital 78

(78) Захист прав і свобод фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних вимагає застосування відповідних технічних та організаційних інструментів для забезпечення виконання вимог цього Регламенту.

Для того, щоб мати можливість підтвердити відповідність цьому Регламенту, контролер повинен ухвалити норми внутрішньої політики та забезпечити застосування інструментів, що відповідають, зокрема, принципам захисту даних за призначенням та захисту даних за замовчуванням.

Такі заходи можуть передбачати, між іншим, скорочення опрацювання персональних даних, якомога швидше використання псевдонімів до персональних даних, прозорість щодо функцій та опрацювання персональних даних, уможливлення суб’єкта даних відстежувати опрацювання даних, уможливлення контролера створювати та вдосконалювати характеристики безпеки.

Під час створення, розроблення, відбору та використання застосунків, сервісів та продуктів, що засновано на опрацюванні персональних даних, або опрацюванні персональних даних для виконання своїх завдань, необхідно заохочувати виробників продуктів, сервісів і застосунків враховувати право на захист даних під час створення та розроблення таких продуктів, сервісів і застосунків і, з належним дотриманням сучасного рівня розвитку, переконуватися, що контролери і оператори здатні виконувати свої зобов’язання щодо захисту даних.

Принципи захисту даних за призначенням та захисту даних за замовчуванням необхідно також брати до уваги в контексті публічних тендерів.

(78) The protection of the rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data require that appropriate technical and organisational measures be taken to ensure that the requirements of this Regulation are met.

In order to be able to demonstrate compliance with this Regulation, the controller should adopt internal policies and implement measures which meet in particular the principles of data protection by design and data protection by default.

Such measures could consist, inter alia, of minimising the processing of personal data, pseudonymising personal data as soon as possible, transparency with regard to the functions and processing of personal data, enabling the data subject to monitor the data processing, enabling the controller to create and improve security features.

When developing, designing, selecting and using applications, services and products that are based on the processing of personal data or process personal data to fulfil their task, producers of the products, services and applications should be encouraged to take into account the right to data protection when developing and designing such products, services and applications and, with due regard to the state of the art, to make sure that controllers and processors are able to fulfil their data protection obligations.

The principles of data protection by design and by default should also be taken into consideration in the context of public tenders.