Nawigacja
RODO > Motyw 78
Pobierz jako plik PDF

Motyw 78

Recital 78

(78) Ochrona praw i wolno艣ci os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych wymaga wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, by zapewni膰 spe艂nienie wymog贸w niniejszego rozporz膮dzenia.

Aby m贸c wykaza膰 przestrzeganie niniejszego rozporz膮dzenia, administrator powinien przyj膮膰 wewn臋trzne polityki i wdro偶y膰 艣rodki, kt贸re s膮 zgodne w szczeg贸lno艣ci z zasad膮 uwzgl臋dniania ochrony danych w fazie projektowania oraz z zasad膮 domy艣lnej ochrony danych.

Takie 艣rodki mog膮 polega膰 m.

in.

na minimalizacji przetwarzania danych osobowych, jak najszybszej pseudonimizacji danych osobowych, przejrzysto艣ci co do funkcji i przetwarzania danych osobowych, umo偶liwieniu osobie, kt贸rej dane dotycz膮, monitorowania przetwarzania danych, umo偶liwieniu administratorowi tworzenia i doskonalenia zabezpiecze艅.

Je偶eli opracowywane, projektowane, wybierane i u偶ytkowane s膮 aplikacje, us艂ugi i produkty, kt贸re opieraj膮 si臋 na przetwarzaniu danych osobowych albo przetwarzaj膮 dane osobowe w celu realizacji swojego zadania, nale偶y zach臋ca膰 wytw贸rc贸w tych produkt贸w, us艂ug i aplikacji, by podczas opracowywania i projektowania takich produkt贸w, us艂ug i aplikacji wzi臋li pod uwag臋 prawo do ochrony danych osobowych i z nale偶ytym uwzgl臋dnieniem stanu wiedzy technicznej zapewnili administratorom i podmiotom przetwarzaj膮cym mo偶liwo艣膰 wywi膮zania si臋 ze spoczywaj膮cych na nich obowi膮zk贸w ochrony danych.

Zasad臋 uwzgl臋dniania ochrony danych w fazie projektowania i zasad臋 domy艣lnej ochrony danych nale偶y te偶 bra膰 pod uwag臋 w przetargach publicznych.

(78) The protection of the rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data require that appropriate technical and organisational measures be taken to ensure that the requirements of this Regulation are met.

In order to be able to demonstrate compliance with this Regulation, the controller should adopt internal policies and implement measures which meet in particular the principles of data protection by design and data protection by default.

Such measures could consist, inter alia, of minimising the processing of personal data, pseudonymising personal data as soon as possible, transparency with regard to the functions and processing of personal data, enabling the data subject to monitor the data processing, enabling the controller to create and improve security features.

When developing, designing, selecting and using applications, services and products that are based on the processing of personal data or process personal data to fulfil their task, producers of the products, services and applications should be encouraged to take into account the right to data protection when developing and designing such products, services and applications and, with due regard to the state of the art, to make sure that controllers and processors are able to fulfil their data protection obligations.

The principles of data protection by design and by default should also be taken into consideration in the context of public tenders.