Навігація
GDPR > Преамбула 170
Завантажити в PDF

Преамбула 170

Recital 170

(170) Оскільки мету цього Регламенту, зокрема щодо забезпечення належного рівня захисту фізичних осіб та вільного потоку персональних даних у всьому Союзі, не можна досягти достатньою мірою на рівні держав-членів, але, з огляду на масштаб запропонованої ініціативи, її можна досягти на рівні Союзу, Союз може ухвалити інструменти відповідно до принципу субсидіарності, як це передбачено в статті 5 Договору про Європейський Союз.

Відповідно до принципу пропорційності, встановленого зазначеною статтею, цей Регламент не виходить за межі необхідного для досягнення такої цілі.

(170) Since the objective of this Regulation, namely to ensure an equivalent level of protection of natural persons and the free flow of personal data throughout the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can rather, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).

In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.