Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 170
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 170

Recital 170

(170) S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno osiguravanje jednakovrijedne razine zaštite pojedinaca i slobodnog protoka osobnih podataka širom Unije, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega ili učinaka radnji oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5.

Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(170) Since the objective of this Regulation, namely to ensure an equivalent level of protection of natural persons and the free flow of personal data throughout the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can rather, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).

In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.