Навігація
GDPR > Преамбула 133
Завантажити в PDF

Преамбула 133

Recital 133

(133) Наглядові органи повинні сприяти один одному у виконанні своїх завдань та надавати взаємну допомогу для того, щоб забезпечити послідовне застосування та виконання цього Регламенту на внутрішньому ринку.

Наглядовий орган, що надсилає запит про взаємну допомогу, може ухвалювати застосування тимчасового інструменту, якщо не отримує відповіді на запит про взаємну допомогу протягом одного місяця з дати отримання такого запиту іншим наглядовим органом.

(133) The supervisory authorities should assist each other in performing their tasks and provide mutual assistance, so as to ensure the consistent application and enforcement of this Regulation in the internal market.

A supervisory authority requesting mutual assistance may adopt a provisional measure if it receives no response to a request for mutual assistance within one month of the receipt of that request by the other supervisory authority.