Навігація
GDPR > Преамбула 69
Завантажити в PDF

Преамбула 69

Recital 69

(69) Якщо персональні дані можна опрацьовувати на законних підставах, оскільки опрацювання є необхідним для виконання завдання в суспільних інтересах чи здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера, або на підставах законних інтересів контролера чи третьої сторони, у такому разі суб’єкт даних повинен, тим не менше, мати право на заперечення проти опрацювання будь-яких персональних даних, що стосуються його або її конкретної ситуації.

Відповідальністю контролера є доведення, що його вагомий законний інтерес переважає над інтересами або фундаментальними правами та свободами суб’єкта даних.

(69) Where personal data might lawfully be processed because processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller, or on grounds of the legitimate interests of a controller or a third party, a data subject should, nevertheless, be entitled to object to the processing of any personal data relating to his or her particular situation.

It should be for the controller to demonstrate that its compelling legitimate interest overrides the interests or the fundamental rights and freedoms of the data subject.