Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 61

Recital 61

(61) Інформацію щодо опрацювання персональних даних про суб’єкта даних необхідно надавати йому або їй в момент отримання даних від суб’єкта даних або, якщо персональні дані отримано з іншого джерела, в розумний строк, залежно від обставин конкретної ситуації.

Якщо персональні дані можна законним шляхом розкрити ще одному одержувачу, суб’єкта даних необхідно проінформувати під час первинного розкриття персональних даних одержувачу.

Якщо контролер має намір опрацьовувати персональні дані для цілі, іншої ніж та, для якої їх збирали, контролер повинен надати суб’єкту даних, до моменту подальшого опрацювання, інформацію про таку іншу ціль та іншу необхідну інформацію.

Якщо суб’єкту даних неможливо надати інформацію про походження персональних даних, оскільки були використані різні джерела, у такому разі необхідно надати загальну інформацію.

(61) The information in relation to the processing of personal data relating to the data subject should be given to him or her at the time of collection from the data subject, or, where the personal data are obtained from another source, within a reasonable period, depending on the circumstances of the case.

Where personal data can be legitimately disclosed to another recipient, the data subject should be informed when the personal data are first disclosed to the recipient.

Where the controller intends to process the personal data for a purpose other than that for which they were collected, the controller should provide the data subject prior to that further processing with information on that other purpose and other necessary information.

Where the origin of the personal data cannot be provided to the data subject because various sources have been used, general information should be provided.