Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 61
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 61

Recital 61

(61) Ispitaniku bi tijekom prikupljanja podataka trebalo dati informacije o obradi osobnih podataka koji se odnose na njega, ili ako se osobni podaci ne uzimaju od ispitanika već su prikupljeni iz drugog izvora, u razumnom roku ovisno o okolnostima slučaja.

Ako se osobni podaci legitimno mogu otkriti drugom primatelju, ispitanika bi trebalo informirati kada se osobni podaci prvi put otkrivaju primatelju.

Ako voditelj obrade namjerava obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su prikupljeni, voditelj obrade bi prije te daljnje obrade ispitaniku trebao pružiti informacije o toj drugoj svrsi te druge potrebne informacije.

Ako se izvor osobnih podataka ne može dati ispitaniku jer su upotrebljavani razni izvori, trebalo bi dati opće informacije.

(61) The information in relation to the processing of personal data relating to the data subject should be given to him or her at the time of collection from the data subject, or, where the personal data are obtained from another source, within a reasonable period, depending on the circumstances of the case.

Where personal data can be legitimately disclosed to another recipient, the data subject should be informed when the personal data are first disclosed to the recipient.

Where the controller intends to process the personal data for a purpose other than that for which they were collected, the controller should provide the data subject prior to that further processing with information on that other purpose and other necessary information.

Where the origin of the personal data cannot be provided to the data subject because various sources have been used, general information should be provided.