Навігація
GDPR > Преамбула 49
Завантажити в PDF

Преамбула 49

Recital 49

(49) Опрацювання персональних даних мірою, що є надзвичайно необхідною та пропорційною цілям забезпечення мережевої та інформаційної безпеки, тобто здатності мережі чи інформаційної системи чинити опір, на певному рівні довіри, випадковим подіям або незаконним чи зловмисним діям, що ставлять під загрозу наявність, автентичність, цілісність та конфіденційність збережених або переданих персональних даних, і безпеки пов’язаних послуг, які пропонують через такі мережі чи системи або надають за їхньою допомогою доступ органи публічної влади, групи з реагування на надзвичайні ситуації в комп’ютерній сфері (CERT), групи для реагування на інциденти в сфері комп’ютерної безпеки (CSIRT), провайдери електронних мереж і послуг зв’язку та провайдери технологій і послуг у сфері безпеки, становить законний інтерес відповідного контролера даних.

Це, наприклад, може включати запобігання несанкціонованому доступу до електронних мереж зв’язку і розподіл шкідливого коду, припинення атак на “відмову в обслуговуванні”, а також пошкодження комп’ютера та систем електронного зв’язку.

(49) The processing of personal data to the extent strictly necessary and proportionate for the purposes of ensuring network and information security, i.

e.

the ability of a network or an information system to resist, at a given level of confidence, accidental events or unlawful or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted personal data, and the security of the related services offered by, or accessible via, those networks and systems, by public authorities, by computer emergency response teams (CERTs), computer security incident response teams (CSIRTs), by providers of electronic communications networks and services and by providers of security technologies and services, constitutes a legitimate interest of the data controller concerned.

This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic communications networks and malicious code distribution and stopping ‘denial of service’ attacks and damage to computer and electronic communication systems.