Навігація
GDPR > Преамбула 168
Завантажити в PDF

Преамбула 168

Recital 168

(168) Необхідно застосовувати експертну процедуру для ухвалення імплементаційних актів щодо стандартних договірних положень між контролерами і операторами та між операторами; кодексів поведінки; технічних стандартів і механізмів сертифікації; належного рівня захисту, що надає третя країна, територія чи спеціальний сектор у межах тієї третьої країни, або міжнародна організація; стандартних положень про захист; форматів і процедур для обміну інформацією електронними засобами між контролерами, операторами та наглядовими органами щодо зобов’язальних корпоративних правил; взаємної допомоги; домовленостей для обміну інформацією електронними засобами між наглядовими органами та між наглядовими органами і радою.

(168) The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts on standard contractual clauses between controllers and processors and between processors; codes of conduct; technical standards and mechanisms for certification; the adequate level of protection afforded by a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation; standard protection clauses; formats and procedures for the exchange of information by electronic means between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules; mutual assistance; and arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board.