Nawigacja
RODO > Motyw 168
Pobierz jako plik PDF

Motyw 168

Recital 168

(168) Procedur臋 sprawdzaj膮c膮 nale偶y stosowa膰 do przyjmowania akt贸w wykonawczych w odniesieniu do: standardowych klauzul umownych mi臋dzy administratorami a podmiotami przetwarzaj膮cymi oraz mi臋dzy podmiotami przetwarzaj膮cymi; kodeks贸w post臋powania; technicznych standard贸w i mechanizm贸w certyfikacji; odpowiedniego stopnia ochrony zapewnianego przez pa艅stwo trzecie, terytorium lub okre艣lony sektor w tym pa艅stwie trzecim lub organizacj臋 mi臋dzynarodow膮; standardowych klauzul ochrony danych; format贸w i procedur wymiany informacji drog膮 elektroniczn膮 mi臋dzy administratorami, pomiotami przetwarzaj膮cymi i organami nadzorczymi na potrzeby wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych; wzajemnej pomocy; oraz uzgodnie艅 w sprawie wymiany informacji drog膮 elektroniczn膮 mi臋dzy organami nadzorczymi oraz mi臋dzy organami nadzorczymi a Europejsk膮 Rad膮 Ochrony Danych.

(168) The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts on standard contractual clauses between controllers and processors and between processors; codes of conduct; technical standards and mechanisms for certification; the adequate level of protection afforded by a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation; standard protection clauses; formats and procedures for the exchange of information by electronic means between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules; mutual assistance; and arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board.