Навігація
GDPR > Преамбула 137
Завантажити в PDF

Преамбула 137

Recital 137

(137) Може виникнути нагальна потреба діяти з метою захисту прав та свобод суб’єктів даних, зокрема якщо існує загроза того, що реалізація права суб’єкта даних може бути істотно ускладненою.

Наглядовий орган повинен, таким чином, бути спроможним ухвалювати застосування належним чином обґрунтованих тимчасових інструментів на своїй території з визначеним строком дії, що не повинен перевищувати три місяці.

(137) There may be an urgent need to act in order to protect the rights and freedoms of data subjects, in particular when the danger exists that the enforcement of a right of a data subject could be considerably impeded.

A supervisory authority should therefore be able to adopt duly justified provisional measures on its territory with a specified period of validity which should not exceed three months.