Nawigacja
RODO > Artyku艂 94. Uchylenie dyrektywy 95/46/WE
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 94 RODO. Uchylenie dyrektywy 95/46/WE

Article 94 GDPR. Repeal of Directive 95/46/EC

1. Dyrektywa 95/46/WE zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 25 maja 2018 r.

1. Directive 95/46/EC is repealed with effect from 25 May 2018.

2. Odes艂ania do uchylonej dyrektywy nale偶y traktowa膰 jako odes艂ania do niniejszego rozporz膮dzenia. Odes艂ania do Grupy Roboczej ds. Ochrony Os贸b Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, ustanowionej w art. 29 dyrektywy 95/46/WE, nale偶y traktowa膰 jako odes艂ania do Europejskiej Rady Ochrony Danych, ustanowionej niniejszym rozporz膮dzeniem.

2. References to the repealed Directive shall be construed as references to this Regulation. References to the Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data established by Article 29 of Directive 95/46/EC shall be construed as references to the European Data Protection Board established by this Regulation.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(171) Niniejszym rozporz膮dzeniem nale偶y uchyli膰 dyrektyw臋 95/46/WE. Przetwarzanie, kt贸re w dniu rozpocz臋cia stosowania niniejszego rozporz膮dzenia ju偶 si臋 toczy, powinno w terminie dw贸ch lat od wej艣cia niniejszego rozporz膮dzenia w 偶ycie zosta膰 dostosowane do jego przepis贸w. Je偶eli przetwarzanie ma za podstaw臋 zgod臋 w my艣l dyrektywy 95/46/WE, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, nie musi ponownie wyra偶a膰 zgody, je偶eli pierwotny spos贸b jej wyra偶enia odpowiada warunkom niniejszego rozporz膮dzenia; dzi臋ki temu administrator mo偶e kontynuowa膰 przetwarzanie po dacie rozpocz臋cia stosowania niniejszego rozporz膮dzenia. Decyzje przyj臋te przez Komisj臋 oraz zezwolenia wydane przez organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 95/46/WE pozostaj膮 w mocy do czasu ich zmiany, zast膮pienia lub uchylenia.

(171) Directive 95/46/EC should be repealed by this Regulation. Processing already under way on the date of application of this Regulation should be brought into conformity with this Regulation within the period of two years after which this Regulation enters into force. Where processing is based on consent pursuant to Directive 95/46/EC, it is not necessary for the data subject to give his or her consent again if the manner in which the consent has been given is in line with the conditions of this Regulation, so as to allow the controller to continue such processing after the date of application of this Regulation. Commission decisions adopted and authorisations by supervisory authorities based on Directive聽95/46/EC remain in force until amended, replaced or repealed.

zostaw komentarz
[js-disqus]