Nawigacja
RODO > Artyku艂 71. Sprawozdania
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 71 RODO. Sprawozdania

Article 71 GDPR. Reports

1. Europejska Rada Ochrony Danych sporz膮dza roczne sprawozdanie na temat ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych w Unii, a w stosownym przypadku w pa艅stwach trzecich i organizacjach mi臋dzynarodowych. Sprawozdanie zostaje podane do wiadomo艣ci publicznej oraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

1. The Board shall draw up an annual report regarding the protection of natural persons with regard to processing in the Union and, where relevant, in third countries and international organisations. The report shall be made public and be transmitted to the European Parliament, to the Council and to the Commission.

2. Sprawozdanie roczne obejmuje przegl膮d praktycznego stosowania wytycznych, zalece艅 i najlepszych praktyk, o kt贸rych mowa w art. 70 ust. 1 lit. l), oraz wi膮偶膮cych decyzji, o kt贸rych mowa w art. 65.

2. The annual report shall include a review of the practical application of the guidelines, recommendations and best practices referred to in point (l) of Article 70(1) as well as of the binding decisions referred to in Article 65.

Powi膮zane teksty