Nawigacja
RODO > Artyku艂 81. Zawieszenie post臋powania
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 81 RODO. Zawieszenie post臋powania

Article 81 GDPR. Suspension of proceedings

1. Je偶eli w艂a艣ciwy s膮d pa艅stwa cz艂onkowskiego posiada informacj臋, 偶e przed s膮dem w innym pa艅stwie cz艂onkowskim toczy si臋 post臋powanie w tej samej sprawie w odniesieniu do przetwarzania przez tego samego administratora lub ten sam podmiot przetwarzaj膮cy, kontaktuje si臋 z tym s膮dem w innym pa艅stwie cz艂onkowskim, aby potwierdzi膰 istnienie takiego post臋powania.

1. Where a competent court of a Member State has information on proceedings, concerning the same subject matter as regards processing by the same controller or processor, that are pending in a court in another Member聽State, it shall contact that court in the other Member聽State to confirm the existence of such proceedings.

2. Je偶eli przed s膮dem w innym pa艅stwie cz艂onkowskim toczy si臋 post臋powanie w tej samej sprawie w odniesieniu do przetwarzania przez tego samego administratora lub ten sam podmiot przetwarzaj膮cy, w艂a艣ciwy s膮d inny ni偶 s膮d, przed kt贸rym jako pierwszym wszcz臋to post臋powanie, mo偶e zawiesi膰 swoje post臋powanie.

2. Where proceedings concerning the same subject matter as regards processing of the same controller or processor are pending in a court in another Member聽State, any competent court other than the court first seized may suspend its proceedings.

3. Je偶eli post臋powania te tocz膮 si臋 w pierwszej instancji, s膮d inny ni偶 s膮d, przed kt贸rym jako pierwszym wszcz臋to post臋powanie, mo偶e tak偶e 鈥 na wniosek jednej ze stron 鈥 stwierdzi膰 brak swojej jurysdykcji, je偶eli s膮d, przed kt贸rym jako pierwszym wszcz臋to post臋powanie, ma jurysdykcj臋 wzgl臋dem przedmiotowych spraw, a jego prawo dopuszcza ich po艂膮czenie.

3. Where those proceedings are pending at first instance, any court other than the court first seized may also, on the application of one of the parties, decline jurisdiction if the court first seized has jurisdiction over the actions in question and its law permits the consolidation thereof.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(144) Je偶eli s膮d, przed kt贸rym toczy si臋 post臋powanie przeciwko decyzji organu nadzorczego, ma powody przypuszcza膰, 偶e przed s膮dem w艂a艣ciwym innego pa艅stwa cz艂onkowskiego wszcz臋to post臋powanie w sprawie tego samego przetwarzania 鈥 na przyk艂ad w tym samym przedmiocie w zwi膮zku z przetwarzaniem prowadzonym przez tego samego administratora lub przez ten sam podmiot przetwarzaj膮cy lub odno艣nie do tej samej przyczyny 鈥 powinien skontaktowa膰 si臋 z tym s膮dem, aby potwierdzi膰, czy takie powi膮zane post臋powanie si臋 odbywa. Je偶eli przed s膮dem w innym pa艅stwie cz艂onkowskim toczy si臋 powi膮zane post臋powanie, ka偶dy s膮d inny ni偶 s膮d, przed kt贸rym jako pierwszym wszcz臋to post臋powanie, mo偶e zawiesi膰 post臋powanie lub mo偶e 鈥 na wniosek jednej ze stron 鈥 stwierdzi膰 brak swojej jurysdykcji na rzecz s膮du, przed kt贸rym jako pierwszym wszcz臋to post臋powanie, je偶eli s膮d ten ma jurysdykcj臋 w danej sprawie, a jego prawo zezwala na po艂膮czenie takich powi膮zanych post臋powa艅. Post臋powania uznaje si臋 za powi膮zane, je偶eli zwi膮zek mi臋dzy nimi jest tak 艣cis艂y, 偶e celowe jest ich 艂膮czne rozpatrzenie i rozstrzygni臋cie, tak by unikn膮膰 ryzyka zapadni臋cia sprzecznych orzecze艅 w odr臋bnych post臋powaniach.

(144) Where a court seized of proceedings against a decision by a supervisory authority has reason to believe that proceedings concerning the same processing, such as the same subject matter as regards processing by the same controller or processor, or the same cause of action, are brought before a competent court in another Member聽State, it should contact that court in order to confirm the existence of such related proceedings. If related proceedings are pending before a court in another Member聽State, any court other than the court first seized may stay its proceedings or may, on request of one of the parties, decline jurisdiction in favour of the court first seized if that court has jurisdiction over the proceedings in question and its law permits the consolidation of such related proceedings. Proceedings are deemed to be related where they are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together in order to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings.

zostaw komentarz
[js-disqus]