Nawigacja
RODO > Artyku艂 48. Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 48 RODO. Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii

Article 48 GDPR. Transfers or disclosures not authorised by Union law

Wyrok s膮du lub trybuna艂u oraz decyzja organu administracyjnego pa艅stwa trzeciego wymagaj膮ce od administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego przekazania lub ujawnienia danych osobowych mog膮 zosta膰 uznane lub by膰 egzekwowalne wy艂膮cznie, gdy opieraj膮 si臋 na umowie mi臋dzynarodowej, takiej jak umowa o wzajemnej pomocy prawnej, obowi膮zuj膮cej mi臋dzy wzywaj膮cym pa艅stwem trzecim a Uni膮 lub pa艅stwem cz艂onkowskim, bez uszczerbku dla innych podstaw przekazania na mocy niniejszego rozdzia艂u.

Any judgment of a court or tribunal and any decision of an administrative authority of a third country requiring a controller or processor to transfer or disclose personal data may only be recognised or enforceable in any manner if based on an international agreement, such as a mutual legal assistance treaty, in force between the requesting third country and the Union or a Member聽State, without prejudice to other grounds for transfer pursuant to this Chapter.

ISO 27701 zostaw komentarz
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 48 GDPR:

7.5.1 Identify basis for PII transfer between jurisdictions

Control

The organization should identify and document the relevant basis for transfers of PII between jurisdictions.

Implementation guidance

PII transfer can be subject to legislation and/or regulation depending on the jurisdiction or international organization to which data is to be transferred (and from where it originates).


aby uzyska膰 dost臋p do pe艂nego tekstu

zostaw komentarz
[js-disqus]