Nawigacja
RODO > Artyku艂 53. Og贸lne warunki dotycz膮ce cz艂onk贸w organu nadzorczego
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 53 RODO. Og贸lne warunki dotycz膮ce cz艂onk贸w organu nadzorczego

Article 53 GDPR. General conditions for the members of the supervisory authority

1. Pa艅stwa cz艂onkowskie zapewniaj膮, by ka偶dy cz艂onek ich organ贸w nadzorczych by艂 powo艂ywany w drodze przejrzystej procedury przez:

1. Member States shall provide for each member of their supervisory authorities to be appointed by means of a transparent procedure by:

鈥 ich parlament,

鈥斅爐heir parliament;

鈥 ich rz膮d,

鈥斅爐heir government;

鈥 ich g艂ow臋 pa艅stwa, lub

鈥斅爐heir head of State; or

鈥 niezale偶ny organ uprawniony do powo艂ywania cz艂onk贸w organu nadzorczego na podstawie prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego.

鈥斅燼n independent body entrusted with the appointment under Member State law.

2. Ka偶dy cz艂onek musi posiada膰 kwalifikacje, do艣wiadczenie i umiej臋tno艣ci 鈥 w szczeg贸lno艣ci w dziedzinie ochrony danych osobowych 鈥 potrzebne do wype艂niania swoich obowi膮zk贸w i wykonywania swoich uprawnie艅.

2. Each member shall have the qualifications, experience and skills, in particular in the area of the protection of personal data, required to perform its duties and exercise its powers.

3. W razie up艂ywu kadencji, rezygnacji lub przymusowego pozbawienia funkcji cz艂onek organu przestaje pe艂ni膰 swoje obowi膮zki zgodnie z prawem danego pa艅stwa cz艂onkowskiego.

3. The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement, in accordance with the law of the Member聽State concerned.

4. Cz艂onek mo偶e zosta膰 odwo艂any ze stanowiska tylko w przypadku, gdy dopu艣ci艂 si臋 powa偶nego uchybienia lub przesta艂 spe艂nia膰 warunki niezb臋dne do pe艂nienia obowi膮zk贸w.

4. A member shall be dismissed only in cases of serious misconduct or if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(121) Og贸lne warunki pe艂nienia funkcji cz艂onka organu nadzorczego powinny zosta膰 okre艣lone w prawie ka偶dego pa艅stwa cz艂onkowskiego i powinny w szczeg贸lno艣ci zapewnia膰, by cz艂onk贸w tego organu powo艂ywa艂 przy zastosowaniu procedury zapewniaj膮cej przejrzysto艣膰 parlament, rz膮d lub g艂owa danego pa艅stwa cz艂onkowskiego 鈥 na wniosek rz膮du, cz艂onka rz膮du, parlamentu lub izby parlamentu 鈥 lub niezale偶ny organ, kt贸remu zadanie to powierzono w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego. Aby zapewni膰 niezale偶no艣膰 organu nadzorczego, jego cz艂onek lub cz艂onkowie powinni dzia艂a膰 uczciwie, powstrzyma膰 si臋 od wszelkich czynno艣ci niezgodnych ze swoimi obowi膮zkami i nie powinni podczas swojej kadencji podejmowa膰 偶adnego zaj臋cia zarobkowego ani niezarobkowego niezgodnego z tymi obowi膮zkami. Organ nadzorczy powinien dysponowa膰 w艂asnym personelem, kt贸ry jest dobierany przez ten organ nadzorczy lub niezale偶ny organ utworzony na mocy prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego i powinien dzia艂a膰 pod wy艂膮cznym kierownictwem cz艂onka lub cz艂onk贸w tego organu nadzorczego.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member聽State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member聽State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member聽State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

zostaw komentarz
[js-disqus]