Spis treści
RODO > Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
Ściągnij PDF

Artykuł 10 RODO. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Article 10 GDPR. Processing of personal data relating to criminal convictions and offences

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych.

Processing of personal data relating to criminal convictions and offences or related security measures based on Article 6(1) shall be carried out only under the control of official authority or when the processing is authorised by Union or Member State law providing for appropriate safeguards for the rights and freedoms of data subjects. Any comprehensive register of criminal convictions shall be kept only under the control of official authority.

Znajomości
Komentarz eksperta ISO 27701 Oficjalne dokumenty i decyzje Zostaw komentarz
Komentarz eksperta

(EN) Criminal offence data are treated specifically by the General Data Protection Regulation. They represent sensitive data that must be dealt with appropriate care, similarly to special categories of personal data (article 9). They obey particular rules, but they do not expressly fall under thespecial categories of personal data”. They have their own legal regime and they do not benefit from similar exceptions as the aforementioned data [article 9 (2)].

 


aby uzyskać dostęp do pełnego tekstu

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 10 GDPR:

7.2.2 Identify lawful basis

Control

The organization should determine, document and comply with the relevant lawful basis for the processing of PII for the identified purposes.

Implementation guidance

Some jurisdictions require the organization to be able to demonstrate that the lawfulness of processing was duly established before the processing.

The legal basis for the processing of PII can include:


aby uzyskać dostęp do pełnego tekstu

Oficjalne dokumenty i decyzje Zostaw komentarz