Spis treści
RODO > Artykuł 29. Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego
Ściągnij PDF

Artykuł 29 RODO. Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

Article 29 GDPR. Processing under the authority of the controller or processor

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, who has access to personal data, shall not process those data except on instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law.

ISO 27701 Oficjalne dokumenty i decyzje Zostaw komentarz
ISO 27701

(RU)

ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).

Приводим соответствующий параграф к статье 29 GDPR:

8.2.2 Цели организации

Средство управления

Организация должна обеспечить, чтобы ПИИ, обработанные от имени клиента, обрабатывались только для целей, указанных в документированных инструкциях клиента.

Руководство по внедрению

Контракт между организацией и клиентом должен включать, но не ограничиваться, целью и временными рамками, которые должны быть достигнуты услугой.


aby uzyskać dostęp do pełnego tekstu

Oficjalne dokumenty i decyzje Zostaw komentarz