Nawigacja
RODO > Artyku艂 66. Tryb pilny
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 66 RODO. Tryb pilny

Article 66 GDPR. Urgency procedure

1. W wyj膮tkowych okoliczno艣ciach, je偶eli organ nadzorczy, kt贸rego sprawa dotyczy, uzna, 偶e istnieje pilna potrzeba podj臋cia dzia艂a艅 w celu ochrony praw i wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, mo偶e w drodze odst臋pstwa od mechanizmu sp贸jno艣ci, o kt贸rym mowa w art. 63, 64 i 65, lub od procedury, o kt贸rej mowa w art. 60, niezw艂ocznie przyj膮膰 艣rodki tymczasowe maj膮ce na terytorium jego pa艅stwa cz艂onkowskiego wywo艂a膰 skutki prawne przez okre艣lony okres, nieprzekraczaj膮cy trzech miesi臋cy. Organ nadzorczy niezw艂ocznie informuje o tych 艣rodkach i o powodach ich przyj臋cia pozosta艂e organy nadzorcze, kt贸rych sprawa dotyczy, Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych i Komisj臋.

1. In exceptional circumstances, where a supervisory authority concerned considers that there is an urgent need to act in order to protect the rights and freedoms of data subjects, it may, by way of derogation from the consistency mechanism referred to in Articles聽63, 64 and 65 or the procedure referred to in Article聽60, immediately adopt provisional measures intended to produce legal effects on its own territory with a specified period of validity which shall not exceed three months. The supervisory authority shall, without delay, communicate those measures and the reasons for adopting them to the other supervisory authorities concerned, to the Board and to the Commission.

Powi膮zane teksty

2. Je偶eli organ nadzorczy zastosowa艂 艣rodek na mocy ust. 1 i uznaje, 偶e nale偶y pilnie przyj膮膰 艣rodki o charakterze ostatecznym, mo偶e zwr贸ci膰 si臋 z wnioskiem o pilne wydanie opinii lub wi膮偶膮cej decyzji do Europejskiej Rady Ochrony Danych, uzasadniaj膮c sw贸j wniosek o tak膮 opini臋 lub decyzj臋.

2. Where a supervisory authority has taken a measure pursuant to paragraph聽1 and considers that final measures need urgently be adopted, it may request an urgent opinion or an urgent binding decision from the Board, giving reasons for requesting such opinion or decision.

3. Organ nadzorczy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Europejskiej Rady Ochrony Danych z wnioskiem o pilne wydanie opinii lub w stosownym przypadku wi膮偶膮cej decyzji, uzasadniaj膮c sw贸j wniosek o tak膮 opini臋 lub decyzj臋, w tym uzasadniaj膮c piln膮 potrzeb臋 dzia艂a艅 鈥 je偶eli w艂a艣ciwy organ nadzorczy nie zastosowa艂 odpowiedniego 艣rodka w sytuacji, w kt贸rej istnieje pilna potrzeba podj臋cia dzia艂a艅 w celu ochrony praw i wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

3. Any supervisory authority may request an urgent opinion or an urgent binding decision, as the case may be, from the Board where a competent supervisory authority has not taken an appropriate measure in a situation where there is an urgent need to act, in order to protect the rights and freedoms of data subjects, giving reasons for requesting such opinion or decision, including for the urgent need to act.

4. W drodze wyj膮tku od art. 64 ust. 3 i art. 65 ust. 2, Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje opini臋 lub wi膮偶膮c膮 decyzj臋 wydawane w trybie pilnym, o kt贸rych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artyku艂u, w terminie dw贸ch tygodni zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w swoich cz艂onk贸w.

4. By derogation from Article聽64(3) and Article 65(2), an urgent opinion or an urgent binding decision referred to in paragraphs聽2 and聽3 of this Article shall be adopted within two weeks by simple majority of the members of the Board.

Powi膮zane teksty
Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(137) Mo偶e wyst膮pi膰 pilna potrzeba podj臋cia dzia艂a艅 w celu ochrony praw i wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, w szczeg贸lno艣ci gdy istnieje ryzyko, 偶e wyegzekwowanie prawa przys艂uguj膮cego osobie, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e by膰 znacznie utrudnione. Organ nadzorczy powinien w zwi膮zku z tym mie膰 mo偶liwo艣膰 przyjmowania na swoim terytorium nale偶ycie uzasadnionych 艣rodk贸w tymczasowych o okre艣lonym okresie obowi膮zywania, kt贸ry nie powinien przekracza膰 trzech miesi臋cy.

(137) There may be an urgent need to act in order to protect the rights and freedoms of data subjects, in particular when the danger exists that the enforcement of a right of a data subject could be considerably impeded. A supervisory authority should therefore be able to adopt duly justified provisional measures on its territory with a specified period of validity which should not exceed three months.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]