Nawigacja
RODO > Artyku艂 90. Obowi膮zek zachowania tajemnicy
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 90 RODO. Obowi膮zek zachowania tajemnicy

Article 90 GDPR. Obligations of secrecy

1. Pa艅stwa cz艂onkowskie mog膮 przyj膮膰 przepisy szczeg贸lne okre艣laj膮ce uprawnienia organ贸w nadzorczych ustanowione w art. 58 ust. 1 lit. e) i f) wobec administrator贸w lub podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy podlegaj膮 鈥 na mocy prawa Unii lub prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego lub przepis贸w ustanowionych przez w艂a艣ciwe organy krajowe 鈥 obowi膮zkowi zachowania tajemnicy zawodowej lub innym r贸wnowa偶nym obowi膮zkom zachowania tajemnicy, je偶eli jest to niezb臋dne i proporcjonalne w celu pogodzenia prawa do ochrony danych osobowych z obowi膮zkiem zachowania tajemnicy. Przepisy te maj膮 zastosowanie wy艂膮cznie do danych osobowych, kt贸re administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy otrzymali lub pozyskali w wyniku lub w ramach dzia艂ania obj臋tego tym obowi膮zkiem zachowania tajemnicy.

1. Member States may adopt specific rules to set out the powers of the supervisory authorities laid down in points (e) and (f) of Article 58(1) in relation to controllers or processors that are subject, under Union or Member State law or rules established by national competent bodies, to an obligation of professional secrecy or other equivalent obligations of secrecy where this is necessary and proportionate to reconcile the right of the protection of personal data with the obligation of secrecy. Those rules shall apply only with regard to personal data which the controller or processor has received as a result of or has obtained in an activity covered by that obligation of secrecy.

Powi膮zane teksty

2. Do dnia 25 maja 2018 r. ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zawiadamia Komisj臋 o swoich przepisach uchwalonych na mocy ust. 1, a nast臋pnie niezw艂ocznie o ka偶dej dotycz膮cej ich p贸藕niejszej zmianie.

2. Each Member State shall notify to the Commission the rules adopted pursuant to paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them.

Motywy zostaw komentarz
Motywy

(164) W odniesieniu do uprawnie艅 organ贸w nadzorczych do uzyskania od administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego dost臋pu do danych osobowych oraz do pomieszcze艅, pa艅stwa cz艂onkowskie mog膮 鈥 w granicach niniejszego rozporz膮dzenia 鈥 przyj膮膰 przepisy szczeg贸艂owe maj膮ce chroni膰 obowi膮zek zachowania tajemnicy zawodowej lub innej r贸wnowa偶nej tajemnicy, o ile jest to niezb臋dne, by pogodzi膰 prawo do ochrony danych osobowych z obowi膮zkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Pozostaje to bez uszczerbku dla istniej膮cych obowi膮zk贸w pa艅stw cz艂onkowskich, by tam, gdzie tego wymaga prawo Unii, przyj膮膰 przepisy o tajemnicy zawodowej.

(164) As regards the powers of the supervisory authorities to obtain from the controller or processor access to personal data and access to their premises, Member聽States may adopt by law, within the limits of this Regulation, specific rules in order to safeguard the professional or other equivalent secrecy obligations, in so far as necessary to reconcile the right to the protection of personal data with an obligation of professional secrecy. This is without prejudice to existing Member State obligations to adopt rules on professional secrecy where required by Union law.

zostaw komentarz
[js-disqus]