Навігація
GDPR > Преамбула 132
Завантажити в PDF

Преамбула 132

Recital 132

(132) Діяльність щодо підвищення рівня обізнаності громадськості, яку здійснюють наглядові органи, повинна передбачати спеціальні заходи, спрямовані на контролерів і операторів, у тому числі, мікропідприємств, малих і середніх підприємств, а також фізичних осіб, зокрема, в освітньому контексті.

(132) Awareness-raising activities by supervisory authorities addressed to the public should include specific measures directed at controllers and processors, including micro, small and medium-sized enterprises, as well as natural persons in particular in the educational context.