Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 95
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 95

Recital 95

(95) Prema potrebi i na zahtjev, izvršitelj obrade trebao bi pomagati voditelju obrade u osiguravanju usklađenosti s obvezama koje proizlaze iz provedbe procjene učinka na zaštitu podataka i iz prethodnog savjetovanja s nadzornim tijelom.

(95) The processor should assist the controller, where necessary and upon request, in ensuring compliance with the obligations deriving from the carrying out of data protection impact assessments and from prior consultation of the supervisory authority.