Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 72
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 72

Recital 72

(72) Izrada profila podliježe pravilima ove Uredbe kojima se uređuje obrada osobnih podataka, kao što su pravna osnova obrade ili načela zaštite podataka.

Europski odbor za zaštitu podataka osnovan ovom Uredbom („Odbor”) trebao bi imati mogućnost izdati smjernice u tom kontekstu.

(72) Profiling is subject to the rules of this Regulation governing the processing of personal data, such as the legal grounds for processing or data protection principles.

The European Data Protection Board established by this Regulation (the ‘Board’) should be able to issue guidance in that context.