Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 134
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 134

Recital 134

(134) Svako nadzorno tijelo trebalo bi prema potrebi sudjelovati u zajedničkim operacijama s drugim nadzornim tijelima.

Nadzorno tijelo koje primi zahtjev trebalo bi biti obvezno odgovoriti na zahtjev u zadanom roku.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities.

The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.