Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 160
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 160

Recital 160

(160) Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe povijesnog istraživanja, ova Uredba trebala bi se primjenjivati i na takvu obradu.

To bi također trebalo obuhvaćati povijesno istraživanje i istraživanje u genealoške svrhe, imajući u vidu da se ova Uredba ne bi trebala primjenjivati na preminule osobe.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.